آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تورا دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تورا ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زادبوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

نظرسنجی پزشکان آزمایشگاه کیمیا

اطلاعات شما نزد مدیريت آزمايشگاه محفوظ خواهد بود


نام سن جنس تخصص تلفن
پیاماز نظر شما میزان همخوانی نتایج آزمایشات با علائم بالینی بیماران چگونه است
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
ارتباط متقابل مسئول فنی آزمایشگاه با پزشک معالج را چگونه میبینید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه برخورد آزمایشگاه با موارد اورژانس را چگونه اریابی مینمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
زمان پاسخدهی آزمایشات را چطور میبینید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
روشها وتجهیزات مورد استفاده درآزمایشگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظرات وپیشنهادات خودرا در رابطه باارتقاء کیفیت وبهبود عملکرد آزمایشگاه بیان نمایید.
طیف آزمایشات قابل پذیرش در این آزمایشگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نظر بیمارن شما درمورد این آزمایشگاه چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
اطلاعی ندارم
نام(اختیاری):      شماره تلفن(اختیاری):