آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تورا دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تورا ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زادبوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

تصویر این آزمایشگاه طرف قرارداد با بیمه های پایه : تامین اجنماعی- نیروهای مسلح و سلامت و بیمه های تکمیلی : دانا، رازی، SOS ، کوثر،آسیا،ایران وسامان میباشد. همچنین طرف قرارداد با بانکهای: ملت، ملی، صادرات، سپه و کشاورزی است ١٣٩٩/١/١١
[ ادامه ]
 
تصویر تفسیر آزمایش CBC ١٣٩٨/١٢/٢٤
[ ادامه ]
 
تصویر پروتئین ادرار ١٣٩٨/٨/١٣
[ ادامه ]
 
تصویر آنالیز ادرار (U/A) ١٣٩٨/٨/١٢
[ ادامه ]
 
تصویر آزمایش Calprotectin مدفوع ١٣٩٨/٧/٨
[ ادامه ]
 
تصویر اوتیسم ١٣٩٨/٤/٣
[ ادامه ]
 
تصویر پاپ اسمیر ١٣٩٨/٣/١
[ ادامه ]
 
تصویر Anti Cardiolipin ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایشات Anti Cardiolipin IgG/IgM[ ادامه ]
 
تصویر Anti GBM ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti GBM[ ادامه ]
 
تصویر Anti CCP ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti CCP[ ادامه ]
 
تصویر Anti dsDna ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti dsDNA[ ادامه ]
 
تصویر ANA ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش ANA[ ادامه ]
 
تصویر مروری بر روشهای تشخیصی ایمونواسی ١٣٩٧/١١/٢٧
[ ادامه ]
 
تصویر مزایای تست اوره تنفسی مورد استفاده در این آزمایشگاه نسبت به سایر تستهای اوره تنفسی ١٣٩٧/١١/٢٧
[ ادامه ]