امروز : دوشنبه ، 5 اسفند 1398        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو تویی ، هم تومنی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

تصویر پروتئین ادرار ١٣٩٨/٨/١٣
[ ادامه ]
 
تصویر آنالیز ادرار (U/A) ١٣٩٨/٨/١٢
[ ادامه ]
 
تصویر آزمایش Calprotectin مدفوع ١٣٩٨/٧/٨
[ ادامه ]
 
تصویر اوتیسم ١٣٩٨/٤/٣
[ ادامه ]
 
تصویر پاپ اسمیر ١٣٩٨/٣/١
[ ادامه ]
 
تصویر Anti Cardiolipin ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایشات Anti Cardiolipin IgG/IgM[ ادامه ]
 
تصویر Anti GBM ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti GBM[ ادامه ]
 
تصویر Anti CCP ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti CCP[ ادامه ]
 
تصویر Anti dsDna ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti dsDNA[ ادامه ]
 
تصویر ANA ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش ANA[ ادامه ]
 
تصویر مروری بر روشهای تشخیصی ایمونواسی ١٣٩٧/١١/٢٧
[ ادامه ]
 
تصویر مزایای تست اوره تنفسی مورد استفاده در این آزمایشگاه نسبت به سایر تستهای اوره تنفسی ١٣٩٧/١١/٢٧
[ ادامه ]