آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان

تصویر این آزمایشگاه طرف قرارداد با بیمه های پایه : تامین اجنماعی- نیروهای مسلح و سلامت و بیمه های تکمیلی : دانا، رازی، SOS ، کوثر،آسیا،ایران،معلم، تعاون، تجارت نو، سرمد، کارآفرین، ما، دی، ابرز، آتیه سازان حافظ، پارسیان، آرمان، ملت، نوین، میهن، سردفتران وسا ١٣٩٩/١/١١
[ ادامه ]
 
تصویر تفسیر آزمایش CBC ١٣٩٨/١٢/٢٤
[ ادامه ]
 
تصویر پروتئین ادرار ١٣٩٨/٨/١٣
[ ادامه ]
 
تصویر آنالیز ادرار (U/A) ١٣٩٨/٨/١٢
[ ادامه ]
 
تصویر آزمایش Calprotectin مدفوع ١٣٩٨/٧/٨
[ ادامه ]
 
تصویر اوتیسم ١٣٩٨/٤/٣
[ ادامه ]
 
تصویر پاپ اسمیر ١٣٩٨/٣/١
[ ادامه ]
 
تصویر Anti Cardiolipin ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایشات Anti Cardiolipin IgG/IgM[ ادامه ]
 
تصویر Anti GBM ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti GBM[ ادامه ]
 
تصویر Anti CCP ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti CCP[ ادامه ]
 
تصویر Anti dsDna ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش Anti dsDNA[ ادامه ]
 
تصویر ANA ١٣٩٧/١٢/٤
اطلاعاتی درمورد آزمایش ANA[ ادامه ]
 
تصویر مروری بر روشهای تشخیصی ایمونواسی ١٣٩٧/١١/٢٧
[ ادامه ]
 
تصویر مزایای تست اوره تنفسی مورد استفاده در این آزمایشگاه نسبت به سایر تستهای اوره تنفسی ١٣٩٧/١١/٢٧
[ ادامه ]