امروز : چهارشنبه ، 9 بهمن 1398        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو تویی ، هم تومنی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی آزمایشگاه کیمیا مجهز به دستگاه COBAS e 411 بوده که با روش ElectroChemiluminescent آنالیتهای مورد نظر را اندازه گیری مینماید.

مسئول بخش : آقای قلعه قوند