آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان

هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی آزمایشگاه کیمیا مجهز به دستگاه COBAS e 411 بوده که با روش ElectroChemiluminescent آنالیتهای مورد نظر را اندازه گیری مینماید.

مسئول بخش : آقای قلعه قوند