امروز : یکشنبه ، 22 تیر 1399        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تورا دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تورا ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زادبوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی آزمایشگاه کیمیا مجهز به دستگاه COBAS e 411 بوده که با روش ElectroChemiluminescent آنالیتهای مورد نظر را اندازه گیری مینماید.

مسئول بخش : آقای قلعه قوند