آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان

جمع آوری ادرار جهت کشت(آقایان)

* دستهای خود را با آب و صابون کاملا بشویید.

درپوش ظرف جمع آوری نمونه را باز کرده ، دقت شود که داخل ظرف و درپوش آن آلوده نشود.

*   مجرای خروج ادرار و نواحی اطراف آن را بشویید. در صورت موجود بودن دستمال جهت خشک کردن ، از آن استفاده نمایید.

عمل ادرار نمودن را شروع نمایید. صبر کنید مقدار کمی از ادرار خارج بریزد.

* بدون قطع جریان ادرار مقداری از ادرار را داخل ظرف جمع آوری بریزید تا ظرف به میزان نصف یا حداقل یک چهارم آن پر شود. بعبارت دیگر قسمت میانی ادرار را جمع کنید.

* درپوش ظرف جمع آوری ادرار را روی آن محکم بسته و دقت کنید که لبه ها یا داخل ظرف لمس نشود.

 * حتما نام ونام خانوادگی خود را روی ظرف کنترل کنید.

* اگر نمونه را خارج از آزمایشگاه تهیه نموده اید، ظرف مدت نیم ساعت به آزمایشگاه برسانید و طی این مدت در یخچال یا CoolBox نگهداری نمایید.