آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان

میکروبشناسی وانگل شناسی

در این بخش کلیه کشتهای نمونه های کلینیکی با درخواست پزشک و همچنین با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایشات مربوط به شناسایی انگلهای دستگاه گوارش ، خونی و ... انجام میشود.

مسئول بخش : خانم حنیفه