امروز : دوشنبه ، 30 دی 1398        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو تویی ، هم تومنی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

میکروبشناسی وانگل شناسی

در این بخش کلیه کشتهای نمونه های کلینیکی با درخواست پزشک و همچنین با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایشات مربوط به شناسایی انگلهای دستگاه گوارش ، خونی و ... انجام میشود.

مسئول بخش : خانم اسکندری