امروز : دوشنبه ، 30 دی 1398        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو تویی ، هم تومنی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

PSAنمونه برداری جهت آزمایش

درمواردی که معاینه پروستات انجام شده باشد، باید این آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق بیندازید.

 حداقل باید 48 ساعت از آخرین انزال گذشته باشد.

 تا 48 ساعت قبل از انجام نمونه گیری از پیاده روی های طولانی و دوچرخه سواری پرهیز نمایید.