امروز : یکشنبه ، 22 تیر 1399        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تورا دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تورا ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زادبوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

PSAنمونه برداری جهت آزمایش

درمواردی که معاینه پروستات انجام شده باشد، باید این آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق بیندازید.

 حداقل باید 48 ساعت از آخرین انزال گذشته باشد.

 تا 48 ساعت قبل از انجام نمونه گیری از پیاده روی های طولانی و دوچرخه سواری پرهیز نمایید.