امروز : چهارشنبه ، 9 بهمن 1398        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو تویی ، هم تومنی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

جمع آوری نمونه مدفوع در تشخیص بیماریهای انگلی وعفونی

روش جمع آوری مدفوع

نمونه مدفوع را حداکثر یک ساعت بعداز جمع آوری به آزمایشگاه تحویل دهید.

درمورد آزمایش مدفوع سه نوبته ، هرنوبت می بایست درروزهای جداگانه تهیه گشته ودر همان روز به آزمایشگاه تحویل داده شود.

نمونه های اسهالی ،آبکی یاخونی سریعا به آزمایشگاه رسانده شود.

مقدار کمی از نمونه جهت آزمایش کافی میباشد.

از شنبه تا چهار شنبه ، نمونه را قبل از ساعت 18 ودرروز پنج شنبه قبل از ساعت 11 صبح به آزمایشگاه تحویل دهید.