آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان

بیوشیمی،سرولوژی والکتروفورز

دربخش بیوشیمی آزمایشگاه کیمیا تستهای Na,K و Li توسط دستگاه Smartlyte ISE وبه روش Ion Selective Electrod انجام میشود. آزمایش اوره آز تنفسی (Urease Breath Test) با روش استاندارد C14 و با دستگاه PY Test انجام میشود. آزمایش Vit.D باروش High Performance Liquid Chromatography وبا دستگاه Agilent انجام میشود وبقیه پارامترها با دستگاه Hitachi911 وبه روش Photometry انجام میشوند.

مسئول بخش : خانم مظفری