آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تورا دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تورا ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زادبوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

بیوشیمی،سرولوژی والکتروفورز

دربخش بیوشیمی آزمایشگاه کیمیا تستهای Na,K و Li توسط دستگاه Smartlyte ISE وبه روش Ion Selective Electrod انجام میشود. آزمایش اوره آز تنفسی (Urease Breath Test) با روش استاندارد C14 و با دستگاه PY Test انجام میشود. آزمایش Vit.D باروش High Performance Liquid Chromatography وبا دستگاه Agilent انجام میشود وبقیه پارامترها با دستگاه Hitachi911 وبه روش Photometry انجام میشوند.

مسئول بخش : خانم مظفری