آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان

نمونه گیری اسکاچ تست

روش جمع آوری نمونه جهت آزمایش چسب اسکاچ

یک عدد لام شیشه ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه گیری تحویل بگیرید.

باتوجه به اینکه این آزمایش باهدف مشخص نمودن عفونت ناشی از کرم سنجاقی به منظور مشاهده تخم آن درزیر میکروسکوپ صورت میگیردواز آنجاییکه این کرم شب هنگام درنواحی اطراف مقعد تخم ریزی مینماید نمونه برداری را صبح زود وقبل از رفتن به توالت وحمام کردن انجام دهید.

دستان خودرا با آب وصابون خوب بشویید.

یک قطعه نوار چسب اسکاچ به طول 10 سانتی متربریده ودو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.

درمورد اطفال وی را برروی شکم خوابانده وبا استفاده از کمک فرد دیگر چسب را به طور کامل برروی چین های مخاطی اطراف مقعد چسبانده وسپس جدا نمایید.

درمورد بزرگسالان میتوانید به تنهایی نمونه را تهیه نمایید بدین شکل که همانند مواردیکه به توالت میروید نشسته ونوار چسب را برروی چین های مخاطی اطراف مقعد خود چسبانده و جدانمایید

عمل فوق را مکررا دورتادور چین مخاطی مقعد انجام دهید.

درپایان چسب را روی لام شیشه ای چسبانده وبه آزمایشگاه تحویل دهید.