امروز : چهارشنبه ، 9 بهمن 1398        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو تویی ، هم تومنی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

آزمایش قند ناشتا

8 ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه ،هیچ غذا یا آشامیدنی ( به جز آب )نخورید ونیاشامید.

 

 

  این مدت ناشتایی بهتراست که درطول شب باشد که میزان فعالیتهای بدن حداقل است. ( بعنوان مثال اگر شام ساعت 9 خورده اید ، ساعت 7 صبح روز بعد جهت نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایید.)

 

 

افرادیکه داروی قند مصرف میکنند ، طبق دستور پزشک درمورد مصرف یا عدم مصرف دارو قبل از نمونه گیری ، عمل نمایند.