آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی - بالاتر از ادراه پست - خیابان مرجان - خیابان شهید میرزایی - نبش کوچه فرشید - پلاک 55        شماره تماس :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تورا دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تورا ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زادبوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

آزمایش قند ناشتا

8 ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه ،هیچ غذا یا آشامیدنی ( به جز آب )نخورید ونیاشامید.

 

 

  این مدت ناشتایی بهتراست که درطول شب باشد که میزان فعالیتهای بدن حداقل است. ( بعنوان مثال اگر شام ساعت 9 خورده اید ، ساعت 7 صبح روز بعد جهت نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه نمایید.)

 

 

افرادیکه داروی قند مصرف میکنند ، طبق دستور پزشک درمورد مصرف یا عدم مصرف دارو قبل از نمونه گیری ، عمل نمایند.