امروز : چهارشنبه ، 9 بهمن 1398        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
نی من منم ، نی تو تویی ، نی تو منی
هم من منم ، هم تو تویی ، هم تومنی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی

پاتولوژی

دراین آزمایشگاه نمونه های پاتولوژی در سطوح مختلف براساس طبقه بندی وزارت بهداشت و درمان پذیرش شده و پس از تهیه لام ، توسط پاتولوژیست آزمایشگاه بررسی شده ودر اسرع وقت گزارش میشوند.

پاتولوژیست : خانم دکتر رویا رنجبران دارای بورد تخصصی آسیب شناسی تشریحی و بالینی