امروز : یکشنبه ، 22 تیر 1399        ساعت :مراجعین پزشکان
 

نام کاربری :
رمز ورود :


  جستجوی آزمایشات
سخن بزرگان
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید برنا
تورا دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تورا ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای کهن زادبوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

پاتولوژی

دراین آزمایشگاه نمونه های پاتولوژی در سطوح مختلف براساس طبقه بندی وزارت بهداشت و درمان پذیرش شده و پس از تهیه لام ، توسط پاتولوژیست آزمایشگاه بررسی شده ودر اسرع وقت گزارش میشوند.

پاتولوژیست : خانم دکتر رویا رنجبران دارای بورد تخصصی آسیب شناسی تشریحی و بالینی